SECURITATEA ȘI POLITICA DE COOKIES

Politică de securitate

Cabinetul își asumă protejarea și respectarea confidenţialității datelor dumneavoastră, în special în legătură cu datele pe care ni le furnizați sau în legătură cu datele culese de noi în desfășurarea activității noastre. Datele personale sunt stocate doar pentru atât timp cât avem un motiv să le păstrăm. De asemenea, dorim să fie cât mai simplu posibil să controlați care dintre informaţiile publicate pe pagina noastră de internet sunt partajate public (sau păstrate private), indexat de motoarele de căutare sau şterse definitiv.

Cabinetul este operatorul tuturor datelor cu caracter personal furnizate atunci când suntem de acord să vă oferim serviciile noastre. Această politică de confidenţialitate explică modul în care colectăm şi utilizăm datele personale pe care le obţinem despre dumneavoastră și drepturile dumneavoastră în legătură acestea. Politica de confidențialitate stabileşte, de asemenea, cum să ne contactaţi dacă aveţi întrebări despre conținutul aceasteia sau dacă doriți să ne adresați o plângere în legătură cu felul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale.

Situațiile în care se aplică prezenta politică de confidenţialitate:
– Când vizitaţi pagina noastră de internet (inclusiv versiunea mobilă a acesteia);
– Atunci când ne cereți informații sau când vă furnizăm noi informaţii;
– Când completaţi un formular de contact pe pagina noastră de internet;
– Când efectuăm cercetarea analitică cu privire la pagina noastră de internet.

Ce date personale colectăm despre dumneavoastră şi cum?
Colectăm date despre dumneavoastră numai în cazul în care avem un motiv pentru a face acest lucru – de pildă, pentru a oferi serviciile noastre, pentru a comunica cu dumneavoastră, sau pentru a îmbunătății serviciile oferite.

Informaţiile sunt colectate în două moduri: fie ne furnizaţi dumneavoastră aceste date, fie le colectăm în mod automat prin serviciile noastre de operare:

Informaţiile pe care ni le tansmiteți dumneavoastră
– Informaţii de contact, cum este numele, funcția, adresa poştală, inclusiv adresa de domiciliu (în cazul în care ne furnizați acestă informație), sediul profesional, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, numărul de fax şi adresa de e-mail;
– Informaţiile pe care le colectăm automat

Așa cum procedează cei mai mulți furnizori de servicii online, colectăm datele pe care browserele, dispozitive mobile şi serverele de obicei le pun la dispoziţie, cum este tipul de browser, adresa IP, identificatori unici ai dispozitivului, limba preferată, site-ul care v-a redirecționat către pagina noastră, data şi ora accesului, sistemul de operare şi informaţiile de reţea de telefonie mobilă; putem determina locaţia aproximativă a aparatului pe care îl folosiți bazându-ne pe IP-ul dumneavoastră. Aceste informații pot fi folosite pentru a calcula cât de mulţi oameni vizitează pagina noastră de internet din anumite regiuni geografice.

Folosim cookie-uri şi alte tehnologii pentru a ne identifica şi urmări vizitatori, felul în care utilizează pagina de internet şi preferinţele de acces pentru aceasta.

În Politica noastră de cookie-uri găsiți mai multe informaţii despre felul în care utilizăm cookies și alte tehnologii de urmărire, inclusiv cum puteți controla utilizarea acestora.

De ce și cum folosim datele?
Scopul pentru utilizarea datelor
Folosim date despre dumneavoastră pentru scopurile enumerate mai jos:
– Pentru a vă oferi acces la serviciile noastre – de pildă, informaţiile colectate automat de sistemele noastre (cum ar fi informațiile pe care browserele web, dispozitive mobile şi servere le pun de obicei la dispoziţie, ca de exemplu tipul de browser, adresa IP, identificatori unici ai dispozitivului, limba preferată, site-ul care v-a redirecționat către pagina noastră, data şi ora accesului, sistemul de operare şi informaţiile de reţea de telefonie mobilă) sunt necesare pentru a stabili conexiunea cu website-ul noastru, pentru a îmbunătăţi experienţă vizitatorilor etc.;

– Pentru a îmbunătăţi și dezvolta în continuare pentru pagina noastră de internet – de pildă prin adăugarea de caracteristici noi despre care credem că utilizatorilor paginii de internet le vor fi de folos;

– Pentru a urmări şi analiza tendinţelor şi pentru a înţelege mai bine cum vizitatorii interacţionează cu serviciile noastre, care ne ajută să ne îmbunătăţim serviciile şi pentru a le face mai uşor de utilizat;

– Pentru a urmări şi pentru a preveni orice probleme legate de serviciile noastre, pentru protejarea securităţii serviciilor noastre, pentru identificarea şi prevenirea tranzacţiilor frauduloase şi a altor activităţi ilegale, pentru combaterea spam-ului şi pentru protejarea drepturilor Cabinetului, care poate duce la refuzul nostru de a oferi anumite servicii;

– Pentru a comunica cu dvs., de pildă prin formularul de contact sau prin e-mail sau pentru a vă ţine la curent cu serviciile noastre; 

– Pentru a personaliza experienţa dumneavoastră folosind serviciile noastre.

 

Temeiurile legale pentru colectarea şi utilizarea datelor
Prelucrarea datelor dumneavoastră în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene de protecţie a datelor cu caracter pesonal se face în baza următoarelor temeiuri:

– Utilizarea datelor dumneavoastră este necesară (i) pentru a ne îndeplini angajamentele menționate în secțiunea Termeni legali sau pentru îndeplinirea altor acorduri încheiate cu dumneavoastră sau în alte situații în care utilizarea datelor dumneavoastră este necesară (ii) pentru a respecta o obligaţie legală; (iii) pentru a vă proteja interesele vitale sau pe cele ale unei alte persoane; sau

– Există un interes legitim în folosirea datelor dumneavoastră – de exemplu, pentru a vă furniza şi pentru a actualiza serviciile noastre, pentru a îmbunătăţi serviciile noastre și , pentru a le proteja, pentru a comunica cu dvs., pentru a monitoriza şi pentru a preveni orice probleme cu serviciile noastre şi pentru a personaliza experienţa dumneavoastră; sau

– Avem consimţământul dumneavoastră – de exemplu, înainte de a ne pune anumite cookie-uri în dispozitivul dumneavoastră și de a-i accesa şi le studia ulterior, aşa cum este descris în Politica de cookie-uri.

De ce și cum am partaja datele dumneavoastră personale?
Cabinetul poate partaja datele dumneavoastră personale cu terţe părţi numai dacă:

(i) avem consimțământul dvs. să facem acest lucru (dacă este cazul) sau organizaţia pentru care lucraţi a obţinut consimţământul dumneavoastră pentru noi de a face acest lucru (dacă este cazul);

(ii) avem obligaţii legale sau profesionale în acest sens;

(iii) este necesar scopul procedurilor judiciare efectuate sau în scopul de a exercita sau de a apăra drepturile legale.

Timpul de păstrare a datelor
De obicei, ștergem datele dvs. atunci când nu mai avem nevoie de acestea în scopul pentru care au fost colectate şi folosite şi nu ne este cerut de lege să le păstrăm în continuare.
De pildă, putem păstra jurnalele serverelor web care înregistrează informaţii despre vizitatori, cum ar fi adresa IP a utilizatorului paginii, tipul de browser şi sistemul de operare, pentru aproximativ 30 de zile. Putem păstra jurnalele pentru această perioadă de timp în vederea analizării traficului pe pagina noastră de internet şi de a investiga problemele în cazul în unor disfuncționalități.

Securitate
Folosim mijloace de stocare şi securitate a datelor actualizate pentru păstrarea datelor dumneavoastră în siguranţă în formă electronică şi fizică pentru a proteja informaţiile dumneavoastră personale împotriva accesului neautorizat, a utilizării neconforme sau împotriva divulgării, modificării neautorizate și a distrugerii ilegale sau a pierderii accidentale.
Toți partenerii Cabinetului şi furnizorii de servicii care au acces la informaţii confidenţiale (inclusiv date personale) sunt supuși obligațiilor de confidențialitate.
Cu toate acestea, precizăm că transmiterea informaţiilor prin internet nu este complet securizată. Deşi luăm măsuri potrivite și proporționale pentru a gestiona riscurile prezentate, nu putem garanta securitatea datelor transmise către serviciile noastre online.

Drepturile dumneavoastră
În anumite situații, aveţi drepturi conform legilor de protecţie a datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele personale. Respectăm drepturile dumneavoastră şi acționăm cu promptitudine şi în conformitate cu toate legile referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră personale.

Aceste drepturi sunt:
– dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră personale (dreptul de acces) şi de a solicită anumite informaţii în legătură cu prelucrarea lor;
– dreptul de a solicita rectificarea informaţiilor dumneavoastră personale;
– dreptul de a cere ștergerea datelor dumneavoastră personale;
– dreptul de a cere limitarea prelucrării datelor dumneavoastră personale;
– dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor dumneavoastră personale;
– dreptul de a primi o copie a datelor dumneavoastră personale, cu anumite informaţii corelate. Există excepţii de la acest drept, de pildă în cazul în care informaţiile sunt supuse secretului profesional sau dacă oferindu-vă aceste informaţii am dezvălui date cu caracter personal despre o altă persoană.

În circumstanţele limitate în care prelucrarea se va efectua în baza consimțământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a retrage consimțământul în orice moment. După ce Cabinetul a primit notificarea că v-ați retras acordul dvs., nu vom mai procesa informaţiile dumneavoastră pentru scopul sau scopurile iniţial convenite, dacă nu avem o altă bază legitimă pentru a face acest lucru.
În cazul în care doriţi să vă exercitați oricare din aceste drepturi, contactaţi-ne prin pagina de Contact sau printr-o scrisoare expediată la adresa din Cluj-Napoca, Str. Iuliu Maniu nr. 30, ap. 3, jud. Cluj.

Modificările politicii de confidenţialitate
Politica de confidenţialitate poate fi modificată din timp în timp. Recomandăm utilizatorilor să verifice frecvent această pagină pentru orice modificări/actualizări la Politica de confidenţialitate, modificările fiind semnalate și pe pagina noastră de internet.

Politica de cookie
Pentru a asigura funcționarea în bune condiții a acestei pagini de internet, uneori sunt plasate în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date, cunoscute sub numele de cookie-uri, majoritatea paginilor de internet procedând în acest fel.
Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care o pagină de internet îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când o vizitaţi. Datorită cookie-urilor, pagina de internet reţine, pentru o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră, pentru a nu mai fi necesară reintroducerea lor de fiecare dată când vizitați din nou pagina de internet.
Pagina noastră de internet folosește atât cookie-uri de sesiune cât și cookie-urile persistente. Cookie-urile sunt utilizate în următoarele moduri pe pagină noastră de internet:
Google Analytics – Google Analytics se utilizează pentru a afla date despre modul în care utilizați pagina noastră de internet. Folosim aceste informații pentru a compila statistici și pentru a ne ajuta la îmbunătățirea paginii de internet. Google utilizează cookie-uri în acest context pentru a colecta informații anonime, inclusiv numărul de vizitatori, sursa, paginile vizitate și durata de timp petrecută pe pagina noastră de timp.
Contact – se utilizează cookies de sesiune pentru a vă permite să ne contactați prin intermediul paginii noastre de internet.
Versiune pentru dispozitive mobile – se utilizează cookies persistente și cookies de sesiune pentru a permite funcționarea eficientă în funcție de dispozitivul folosit și pentru amintirea preferințelor și setărilor.
Aveți posibilitatea de a bloca utilizarea datelor dvs. personale prin intermediul fișierelor JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). În acest sens, Google pune la dispoziția utilizatorilor o extensie pentru browser pentru dezactivarea Google Analytics. Dacă optați pentru blocarea utilizării datelor dvs. prin intermediul Google Analytics, descărcați și instalați acest modul în browserul dvs. web.
Cookie-urile pot fi controlate și/sau șterse de către dvs. după cum doriţi – pentru amănunte, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când utilizați pagina noastră de internet. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.
În situația în care continuați să utilizați pagina noastră de internet, fără a schimba setările, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor așa cum este descris mai sus.

Termeni legali
Cabinet de Avocat Sturza Ioana Teodora este un cabinet constituit conform legislației române și reglementărilor UNBR / Baroului București. Toți avocații colaboratori sau în raporturi de conlucrare sunt avocați calificați și dispun de asigurare de răspundere profesională în conformitate cu legislația română.
Drepturile de autor asupra conținutului acestei pagini de internet aparțin Cabinetului și celor autorizați de către acesta. Este interzisă fără acordul scris al Cabinetului copierea, transmiterea sau distribuirea conținutului. Cabinetul poate să acorde permisiunea celor interesați de a face trimiteri la această pagină de internet ȋn mod liber. De asemenea, Cabinetul va înlătura de îndată de pe pagina sa de internet orice trimitere, ȋn cazul ȋn care această acțiune este solicitată de către persoana/persoanele fizice/juridice la care se face trimitere.

Publicarea numerelor de telefon de contact sau a adreselor electronice pe această pagină de internet se face strict în scopul comunicării profesionale și nu trebuie să fie înțeleasă ca un acord de a primi mesaje (electronice) nesolicitate.
Secțiunea de Publicații și Evenimente a paginii de internet oferă doar informații cu caracter general. Acestea nu reprezintă o formă de asistență juridică și nu se doresc a fi o interpretare exhaustivă a legii. Ȋn caz ca aveți nevoie de o opinie juridică privind o speță anume, vă rugăm să ne contactați.
Informațiile expuse supra și orice fel de aspecte privind această pagină de internet se supun rigorilor legislației române.