Insolvență, executări silite și recuperări creanțe

Cabinetul oferă asistență juridică și reprezentare în proceduri de insolvență, urmărire silită imobiliară și mobiliară, inclusiv prin poprire bancară, în vederea executării hotărârilor judecătorești,   precum și a altor titluri executorii (contracte, bilete la ordin).