Drept societar

Echipa noastră asigură asistență juridică și reprezetare:

– în cauze referitoare la înființarea, organizarea și funcționarea societăților, raporturi juridice dintre asociați/acționari, precum și dintre aceștia și societate, anularea actelor emise de societate, circulația și regimul juridic al titlurilor de valoare (acțiuni, părți sociale), reorganizarea societăților (fuziune, absorbție, divizare);

– în conflictele ivite la nivelul societății, prin acordarea de asistență juridică și reprezentare societăților, sau după caz, asociaților, acționarilor și administratorilor.