Drept Civil

contracte, succesiuni, drepturi reale.

Cabinetul asigură asistență juridică și reprezetare în materia :

  • contractelor în domenii variate, precum imobiliar, bancar, asigurări, achiziții publice, garanții reale și personale;
  • răspunderii civile delictuale, pentru repararea prejudiciilor cauzate prin încălcări ale unor obligații legale, inclusiv acordarea de despăgubiri pentru repararea prejudiciilor morale;
  • moștenirii legale și testamentare;
  • dreptului imobiliar.