Contencios administrativ și fiscal

Asistență juridică și reprezetare
în litigii de contencios – administrativ, fiscal.

Cabinetul asigură asistență juridică și reprezetare:

  • în litigii de contencios – administrativ, având ca obiect anularea unor acte administrative nelegale, suspendarea executării acestora, precum și acordarea de despăgubiri;
  • în litigii din domeniul fiscal, având ca obiect anularea unor decizii de impunere sau a altor acte emise de autoritățile competente, precum și în vederea contestării actelor de executare silită efectuate de organele fiscale;