Achiziții publice

Cabinetul si colaboratorii asigură asistență juridică și reprezetare:

în cadrul procedurilor de achiziții publice, contestații și căi de atac, precum și cu privire la încheierea și executarea contractelor, inclusiv răspunderea contractuală pentru neexecutarea sau executarea cu întârziere a obligațiilor