Per aspera ad astra

Telefon

Birou București

str. Poștașului nr. 2, Sector 3

Birou Cluj-Napoca

str. Iuliu Maniu nr. 30, ap. 3

Experiență și colaboratori

Ioana Teodora Sturza este avocat în Baroul București din anul 2013 și deține calitatea de avocat titular al Cabinetului. Ioana Teodora are o experiență vastă în avocatură, atât în sfera litigiilor, cât și a consultanței juridice, dobândită în societăți de profil din București.

Devotamentul față de profesie, clienți și colaboratori, experiența acumulată în avocatură, concentrată pe profesionalism, responsabilitate și promptitudine în gestionarea celor mai diverse litigii și proiecte juridice sunt trăsăturile fundamentale ale serviciilor juridice oferite de Cabinet.

Domeniile de practică acoperite de Cabinet sunt variate: drept civil, contencios administrativ și fiscal, achiziții publice, drept contravențional, drept bancar și protecția consumatorilor, proprietate intelectuală, dreptul muncii și dreptul familiei, insolvență, executări silite și recuperări creanțe.

Cabinetul colaborează cu o rețea de avocați cu experiență, care prestează servicii avocațiale în Cluj-Napoca și București, precum și cu alți profesioniști – mediatori, traducători, practicieni în insolvență, notari, executori ș.a., pentru a răspunde cât mai eficient nevoilor clienților.

avocat Cluj-Napoca Ioana Teodora Sturza

Colaboratori

Av. dr. Ioana Alina Moga

– avocat în Baroul Cluj cu o experientă de peste 18 ani în domeniul dreptului  vast al dreptului civil, de la redactarea și reprezentarea acțiunilor de divorț și până la acțiuni specifice drepturiloe reale, de revendicare, operațiuni de carte funciară și intabulare, specializată de asemenea în domeniul dreptului societar si al afacerilor, doctor în drept din anul 2008- teza de doctorat „Administrarea societăților pe acțiuni”, în cadrul Facultății de Drept, Universitatea Babes Bolyai, cadru didactiv colaborator în perioada 2014-2019 al Facultății de Drept, Universitatea Babes Bolyai la materia „Drept civil. Drepturi reale.”

Contact: avocatioanamoga.ro

Av. Mădălina Martin

– avocat in Baroul Cluj din anul 2016, absolventă a Facultăţii de Drept – Universitatea Babeş-Bolyai (promoţia 2013), cu stagiu de pregătire la Univeristatea Paris II Panthéon-Assas (2014), masterat în Dreptul naţional şi european al afacerilor (2015) si masterat în Relaţii internaţionale-Transatlantic Studies (2017), oferă consultanţă şi asigură reprezentare în litigii în domenii precum: drepturile omului, plângeri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, plângeri contravenţionale, aspecte de drept penal, drepturile copilului, divorţuri, chestiuni administrative ori litigioase în materie de imigrare (permis de şedere, obţinere viză, căsătorii ori divorţuri cu elemente de extraneitate), alte proceduri administrative în faţa autorităţilor publice (Registrul Comertului, Carte Funciara, administratie publică locală etc.), asistenţă juridică în materie de tranzacţii şi mediere.

Contact: avocatmadalinamartin.ro

Av. Eliza Ekaterina Ciupitu

– Avocat în Baroul București din anul 2012. Prin exercitarea profesiei cu devotament, onestitate și  în baza unor cunoștințe solide de specialitate, a acumulat până în prezent o bogată experiență juridică, atât în sfera litigiilor cât și în cea a consultanței  juridice. 

Contact: avocat-cee.ro

Arii de expertiză

Drept Civil

Contracte, succesiuni, drepturi reale.

Contencios administrativ și fiscal

Asistență juridică și reprezetare
în litigii de contencios–administrativ, fiscal.

Achiziții Publice

Asistență juridică și reprezentare în cadrul achizițiilor publice, contestații și căi de atac, contracte.

Drept Contravențional

Redactăm și susținem plângeri contravenționale.

Drept Societar

Conflicte ivite la nivelul societății.

Drept bancar și protecția consumatorilor

Litigii inițiate împotriva instituțiilor de credit

Insolvență, executări silite și recuperări creanțe

Reprezentare în proceduri de insolvență, urmărire silită imobiliară și mobiliară.

Dreptul Familiei

Divorț, lichidarea regimului matrimonial și împărțirea bunurilor comune.

Dreptul muncii

Litigii de muncă izvorâte din executarea contractului de muncă, răspunderea angajatorului.

Proprietate intelectuală

Reprezentare persoanelor fizice și juridice în domeniul înregistrării și protecției mărcilor.

publicații și evenimente

Conferința Clujeană de Medicină Legală

Conferința Clujeană de Medicină Legală

1-4 octombrie 2020

Participare la Conferința Clujeană de Medicină Legală, Ediția a
III-a, organizată de Institutul de Medicină Legală din Cluj-Napoca, cu tematici interdisciplinare din domenii conexe
domeniului medico-legal (științe medicale, juridice, umane și de
penitenciar).

Forumul național de drept bancar

Forumul național de drept bancar

26 noiembrie 2019

Participare la Forumul național de drept bancar cu tema Provocări de ordin legislativ și juridic pentru instituțiile de credit din România” din 26.11.2019, organizat de Universul Juridic, cu sprijinul ARB, CPBR, CSALB și al Facultății de Drept, Universitatea din București.
.

Apariții media

BLOG

contact

Telefon: 0753 791 270   

E-mail: contact@avocatsturza.ro 

 Birou București, str. Poștașului nr. 2, Sector 3       Birou Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 30, ap. 3

sau poate vrei să ne scrii

9 + 14 =